منوآل تراپی > بهترین موارد کارکردهای آن > قیمت منوآل تراپی در فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰

منوآل تراپی

منوآل تراپی > بهترین موارد کارکردهای آن > قیمت منوآل تراپی در فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰ منوآل تراپی یا درمان دستی از متدهای درمانی فیزیوتراپی است که با حرکات دست فیزیوتراپیست بر روی مفاصل و بافت های نرم بدن بیمار اعمال می شود. درمان های دستی (Manual Therapy) که شامل مانورها و تکنیک هایی است که […]

× واتساپ کلینیک