بایگانی برچسب: تمرین ثبات دهنده

تاثیر تمرینهای مکنزی و ثبات دهنده کمر در بهبود عملکرد و درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

کمر درد مزمن

تاثیر تمرینهای مکنزی و ثبات دهنده کمر در بهبود عملکرد و درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن کمر درد مزمن یکی از مشکلات مهم و شایع جوامع صنعتی و علت مهم ناتوانی افراد است. کمر درد ظرفیت کاری فرد را تحت تاثیر قرار داده و منجر به از دست رفتن نیروی کاری می گردد […]

× واتساپ کلینیک