بایگانی برچسب: روش کار الکتروتراپی

عوامل فیزیکی فیزیوتراپی > معرفی الکتروتراپی

معرفی انواع عوامل فیزیکی فیزیوتراپی و الکتروتراپی (مدالیته حرارتی)

معرفی انواع عوامل فیزیکی فیزیوتراپی > الکتروتراپی (مدالیته حرارتی) عوامل فیزیکی فیزیوتراپی را می توان تحت عناوین حرارتی، مکانیکی و الکترومغناطیسی طبق بندی کرد. همچنین ببینید >> فیزیوتراپی نیاوران الکتروتراپی (مدالیته حرارتی) دیاترمی short wave diathermy جریان الکتریسیته پرفرکانس جریانی با تناوب سریع است که قادر است در داخل بدن ایجاد حرارت کند (دیا به […]

× واتساپ کلینیک