کمر درد مزمن

تاثیر تمرینهای مکنزی و ثبات دهنده کمر در بهبود عملکرد و درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

تاثیر تمرینهای مکنزی و ثبات دهنده کمر در بهبود عملکرد و درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

کمر درد مزمن یکی از مشکلات مهم و شایع جوامع صنعتی و علت مهم ناتوانی افراد است.

کمر درد ظرفیت کاری فرد را تحت تاثیر قرار داده و منجر به از دست رفتن نیروی کاری می گردد .

کمر درد نسبت قابل ملاحظه ای از جمعیت را مبتلا کرده و یکی از شایع ترین دلایل مراجعه به پزشک خانواده است .

بیشترین هزینه های درمانی مربوط به بیماران با درد مزمن است با وجود تلاش های فراوان،

هنوز تعیین علل شایع کمر درد مشکل است .

همچنین ببینید >> فیزیوتراپی در تجریش

اختلال عملکرد عضلات تنه بـه عنوان یکی از عوامل تداوم کمر درد مزمن مطرح شده است

علی رغم وجود مطالعات فراوان در زمینه درمان کمر درد، هنوز در مورد مناسب ترین روش مداخله اختلاف نظر هست.

ولی در سودمند بودن روش های مشارکت فعال بیمار در درمان کمر درد در مراحل تحت حاد و مزمن توافق وجود دارد .

گفته شده است که تمرینات متداول مورد استفاده در درمان کمر درد که شامل حرکات کلی فلکسیون و اکستانسیون تنه می شوند عضلات شکمی

(راست و مایل شکمی) و اکستانسور ستون مهره ای

(پاراورتبرال) را فعال می سازد و تمرین های مقاومتی پیشرونده که به منظور افزایش قدرت عضلات مذکور استفاده می شوند،

در درمان کمر درد مزمن موثر هستند.

همچنین ببینید >> سوزن خشک

اما شواهدکافی برای ارزیابی تاثیر روش مکنزی در درمان کمردردهای مکانیکی جود ندارد .

Skikic و همکاران نشان دادند که تمرین های مکنزی در درمان کمر درد مفید بوده و باعث افزایش

انعطاف پذیری فقرات، بهبود و سنترالیزاسیون درد می شود .

همچنین ببینید >> کایروپراکتیک

Petersen و همکاران با مقایسه تمرین های مکنزی با تمرین های تقویتی در بیماران با کمر درد مزمن در یک

دوره پیگیری ۱۴ ماهه نشان دادند که تفاوتی بین دو نوع تمرین وجود ندارد .

فقدان ثبات مرکزی ستون مهره ای ( Stabilization Core (به عنوان عامل مستعد کننده دیگر کمر درد راجعه مطرح شده است

، ثبات مرکزی ستون مهره ای توسط عضلات خاصی تامین می گردد که این عضلات ثبات بین مهره ای را به شکل

موضعی تامین می کنند . همه عضلات با اتصالات بین مهره ای که برای ثبات بین سگمانی (سگمان های مهره ای )

مناسب تر هستند همانند مولتی فیدوس، عرضی شکمی و

مایل داخلی در این گروه قرار می گیرند . بنابراین آموزش عضلات ثبات دهنده و توسعه تمرین ها به سمت

مهارت های عملکردی جزء ضروری ثبات عضلانی ستون مهره ای هستند .

همچنین ببینید >> منوآل تراپی > بهترین موارد کارکردهای آن

عضله عرضی شکم در افراد سالم قبل از حرکات اندام ها فعال شده و ثبات مورد نیاز ستـــون

مهره ای را تامین میکند تا حرکات اندام ها روی پایه ثابتی انجام شود، ولی در بیماران کمر دردی این عضله با تاخیر

فعال می شود و در نتیجه حرکات اندام ها بدون ثبات کافی

ستون مهره ای انجام شده و زمینـــه را برای اعمــال بارهای ـ نامناسب به ستـون مهرهای و کمر درد فراهم میکند .

همچنین کاهش تحمل عضـــلات مولتی فیدوس احتمال وقوع کمر درد را بالا می برد

و در افراد کمر دردی این عضلات آتروفی شده و فعالیت الکترومیوگرافی آنها کاهش می یابد

قدرت و تحمل عضلات مولتی فیدوس بدنبال کمر درد خودبخود بهبود نمی یابد مگر

اینکه توانبخشی اختصاصی جهت بازآموزی این عضلات انجام شود.

همچنین ببینید >> تمرین درمانی

با این حال در مورد کارآیی تمرین های ثبات دهنده ستون مهره ای اختلاف نظر وجود دارد.

Sung نشان داد که تمرین های ثبات دهنده سبب بهبود عملکرد در بیماران با دیسفانکشن کمر می شوند،

ولی خستگی در عضلات مولتی فیدوس مردان، بر خلاف زنان که تغییری

نداشت افزایش می یابد .

همچنین ببینید >> فیزیوتراپی آسیب های ورزشی

از طرف دیگر Koumantakis و همکاران نشان دادند که افزودن تمرین

های ثبات دهنده اختصاصی به تمرین های عمومی در بیماران با کمر درد مزمن غیراختصاصی تحت حاد و مزمن سبب

کاهش بیشتر ناتوانی نمی شود . Cairns و همکاران نیز نشان دادند که افزودن تمرین های ثبات دهنده تخصصی

فقرات به برنامه متداول فیزیوتراپی در بیماران با کمر درد راجعه منجر به بهبودی بیشتر نمی شود.

اما Goldby و همکاران بر خلاف دو مطالعه قبلی نشان دادند که تمرین های ثبات دهنده تاثیر بیشتری در کاهش درد بیماران مبتلا

به کمر درد مزمن نسبت به درمان های دستی و گروه کنترل دارند.

همچنین ببینید >> ریکاوری ورزشی

بر اساس آنچه تاکنون گفته شد در مورد تاثیر تمرین های مکنزی بر کمر درد مزمن مطالعات اندکی

انجام شده و مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر کمر درد مزمن متناقض است. بنابراین با

توجه به شیوع بالا، بار مالی و ناتوانی های ناشی از کمر درد، عدم وجود توافق در مورد روش مناسب درمان،

وجود تناقض در مورد تاثیر تمرین های مکنزی و ثبات دهنده و اینکه تاکنون مقایسه ای بین تمرین های مکنزی و

ثبات دهنده در کمردرد مزمن غیر اختصاصی صورت نگرفته این مطالعه با هدف ارزیابی کارآیی تمرین های

ثبات دهنده کمر و مکنزی در درمان بیماران با کمر درد مزمن انجام شد.

همچنین ببینید >> الکتروتراپی و انواع آن و تجهیزات لازم

جهت دانلود رایگان pdf این مقاله اینجا کلیک کنید…

 

آخرین مقالات

ارتباط با ما