معرفی انواع عوامل فیزیکی فیزیوتراپی و الکتروتراپی (مدالیته حرارتی)

عوامل فیزیکی فیزیوتراپی > معرفی الکتروتراپی

معرفی انواع عوامل فیزیکی فیزیوتراپی > الکتروتراپی (مدالیته حرارتی)

عوامل فیزیکی فیزیوتراپی را می توان تحت عناوین حرارتی، مکانیکی و الکترومغناطیسی طبق بندی کرد.

همچنین ببینید >> فیزیوتراپی نیاوران

انواع عوامل فیزیکی فیزیوتراپی

الکتروتراپی (مدالیته حرارتی)

دیاترمی short wave diathermy

جریان الکتریسیته پرفرکانس جریانی با تناوب سریع است که قادر است در داخل بدن ایجاد حرارت کند (دیا به معنای عمقی و ترمی به معنای گرماست)

به منظور دست یافتن به چنین جریانی در پزشکی که غالبا “جریان نوسانی” نامیده می شود به فرکانسی بیش از ۰٫۵ مگاهرتز

نیاز است. فرکانسی که در فیزیوتراپی مورد استفاده قرار می گیرد در محدوده رادیویی است.

جریان دیاترمی به هیچ وجه قادر به تحریک اعصاب حرکتی یا حسی نیست زیرا فرکانس آنها بسیار زیاد است

و فرصت کافی برای تحریک عصب یا عضله توسط این نوع جریان وجود ندارند.

حداقل زمان لازم برای تحریک اعصاب حدود ۰٫۰۱ میلی ثانیه است و در صورتی که جریان های پرفرکانس در پایین ترین مقدار قراردادی خود دارای

زمانی برابر با ۰٫۰۰۱ میلی ثانیه می باشند که قادر به تحریک اعصاب نیستند.

همچنین ببینید >> فیزیوتراپی زعفرانیه

 

الکتروتراپی (مدالیته حرارتی)-min

همچنین ببینید >> الکتروتراپی و انواع آن و تجهیزات لازم

اثر جریان های پر فرکانس روی بافت ها

دلیل رایج برای کاربرد جریان های پرفرکانس در بافت های زنده، ایجاد گرمایش است. تولید گرما در بافت ها از طریق مکانیزم های زیر می باشد:

  1. لرزش یون ها

مقادیر زیادی یون حامل بار الکتریکی درون بافت ها وجود دارد. اگر ابتدا میدان الکتریکی متناوب در یک جهت

و سپس در یک جهت دیگر زیادی یون حامل بار الکتریکی درون بافت ها وجو دارد. اگر ابتدا میدان الکتریکی متناوب در یک جهت و سپس

در یک جهت دیگر روی بافت اعمال شود (تغییر شارز الکترودها) ، یون ها بتدا در یک جهت و سپس در جهت مقابل شتاب می گیرند.

در نتیجه این حرکات ذرات باردار ، آنها با یکدیگر و با ملوکول های دیگر برخورد کرده و انرژی خود را به آنها منتقل کرده و موجب افزایش انرژی حرکتی آنها می شود،

که این هما گرما است. حرکت یونی بیترین اثر در تبدیل انرژی میدان الکتریکی به گرما را دارد.

۲٫ چرخش ملوکول های دو قطبی

مولکولهای دو قطبی مانند ملکولهای آب نیز تحت تاثی میدان های الکتریکی قرار می گیرند.

قطب مثبت مولکول در جهت قطب منفی میدان الکتریکی قرار گرفته و بنابراین میدان الکتریکی متناوب با تغییر سریع بار

صفحات باعث چرخش این مولکولها می شود. این انرژی چرخشی با حرکت مولکولها و ذرات مجاور تداخل

کرده و منجر به حرکات تصادفی بیشتر و در نتیجه ایجاد گرما می شود.

۳٫ تغییر شکل مولکولی

مولکولهای غیر قطبی نیز تحت تاثیر نوسانات الکتریکی میدان قرار گرفته و ابر الکترونی اطراف آنها دچار تغییر شکل (پلاریزه) می شوند.

همچنان که جهت میدان الکتریکی از یک جهت به جهت دیگر حرکت می کند، ابر الکترونی

نیز به طرف بار الکتریکی مثبت کشیده شده و از طرف منفی دفع می شود. این حرکات نوسان دار ابر الکترونی

در میدان نواسان دار الکتریکی روی مولکولها و ذرات اطراف آنها اثر کرده و موجب حرکت تصادفی و بنابراین ایجاد گرما می شود.

اثرات درمانی دیاترمی

اثر عمده کاربرد دیاترمی موج کوتاه، ایجاد گرمایش در بافت های عمقی می باشد. از اثرات دیگر آن می توان به افزایش جریان خون،

افزایش قابلیت کششی بافت کلاژن عمقی، کاهش خشکی مفصلی، تسکین درد عضلانی عمقی

و کاهش اسپاسم اشاره نمود.

اثرات درمانی دیاترمی - الکتروتراپی در فیزیوتراپی

 

فیزیوتراپی سکته مغزی > بازتوانی و توانبخشی سکته مغزی

قیمت الکتروتراپی

جهت اطلاع از قیمت الکتروتراپی لطفا اینجا کلیک کنید

و یا با شماره های کلینیک تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۶۸۹۸۱۴ «تماس با مطب»

همچنین ببینید >> ویدئو فیزیوتراپی

آخرین مقالات

ارتباط با ما