فيزيوتراپی سوختگی و بیماری های پوستی

فیزیوتراپی در سوختگی ها | قیمت فیزیوتراپی سوختگی

فیزیوتراپی در سوختگی ها | قیمت فیزیوتراپی سوختگی

اگر موضوع فیزیوتراپی در سوختگی نیاز به طرح داشته باشد

باید اشاره کرد به دنبال سوختگی ها ممکن است ضایعات و عوارضی در سیستم

جلدی-عضلانی-اسکلتی-عصبی ایجاد گردد و فیزیوتراپی می تواند جهت بهبود ، جلوگیری

و یا کاهش آن عوارض نقش به سزایی داشته باشد.

عوارض ناشی از سوختگی شامل مواردی چون کاهش دامنه حرکتی مفاصل ، ایجاد بافت اسکار،

چسبندگی ها، کانتراکچر و کوتاهیهای بافتی که منجر به کاهش انعطاف پذیری می گردد، دفورمیتی ها، کاهش قدرت عضلانی ،

مشکلات تنفسی ، ضایعات اعصاب محیطی ، اختلال راه رفتن و … می باشد.

از مهم ترین اثرات فیزیوتراپی در سوختگی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. تسهیل تمرین درمانی

  2. جلوگیری از محدودیت های دامنه حرکتی

  3. جلوگیری از ایجاد بافت اسکار

  4. جلوگیری از کانتراکچر و کوتاهی بافت نرم

  5. جلوگیری از بروز تغییر شکل ها

  6. جلوگیری از کاهش قدرت عضلانی

  7. جلوگیری از بروز مشکلات تنفسی

  8. جلوگیری از بروز بافت اسکار برجسته

  9. از فیزیوتراپی (هیدروتراپی) می توان برای تسهیل تعویض پانسمان سوختگی ،

شستشو و ضدعفونی کردن زخم نیز استفاده کرد. این پروسه به تسهیل تشکیل نسوج گرانوله

و نهایتا ترمیم سریع تر زخم کمک می کند و لذا توانبخشی در سوختگی از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

توانبخشی در سوختگی 

معمولا به دنبال سوختگی ها، ضایعات و عوارضی در دستگاه عصبی عضلانی اسکلتی – –

ایجاد میگردد که جهت جلوگیری از آن و کاهش اثراتش نیاز به فیزیوتراپی است. عوارض

و ضایعات ناشی از سوختگیها ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:

کاهش دامنه حرکتی مفاصل اسکار، چسبندگیها و کوتاهیهای بافتی تغییر شکل – –

مفاصل کاهش قدرت عضلات اختلال در هماهنگی عضلات مشکلات تنفسی آسیب – – – –

اعصاب محیطی و مرکزی که بیشتر در برق گرفتگیها رخ میدهد. در برخی موارد، ضایعه

عصب محیطی ناشی از عمیق بودن زخم است. گاهی سوختگی مستقیم اعصاب ایجاد

میگردد و در مواردی نیز ممکن است توسط بافت اسکار کشیده شوند، یا به علت

چسبندگیهای بافتی تحت فشار قرار گیرند. اختلال در راه رفتن به هنگام سوختگیهای –

اندام تحتانی.

فیزیوتراپی درد و کنترل درد چیست؟ > دانلود مقاله رایگان فیزیوتراپی

 

قیمت فیزیوتراپی در سوختگی ها

لطفا برای اخذ قیمت فیزیک درمانی در سوختگی ها اینجا کلیک نمایید <<<<

همچنین حتما این قاله را مطالعه نمایید >> فیزیوتراپی سوختگی و بیماری های پوستی

آخرین مقالات

ارتباط با ما